IMG_3091

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 6.15-16.45
Fredag kl. 6.15-16.15

 

Mødetider

Vi anbefaler, at dit barn møder allersenest kl. 9 hver dag. Her samles vi nemlig til frugt, og det kan være rigtigt svært for mange børn at komme midt i frugten, fordi genertheden melder sig.

Møder dit barn senere end kl. 9 bliver det også ekstra svært at komme i gang med at lege efter frugten, når alle allerede har været godt i gang med at lege før frugttid.

Dit barn skal ikke partout møde før kl. 9 hver evig eneste dag, for der kan være dage, hvor det er hyggeligt og muligt ikke at skulle stresse ud ad døren.

IMG_3096
IMG_3092

Ferieplanlægning

Vi har ingen lukkedage, men der betales for pasning i tre uger i juli, hvis man har behov for pasning.

2021: Uge 28, 29 & 30
2022: Uge 28, 29 & 30
2023: Uge 28, 29 & 30 

Der betales også ekstra for pasning i dagene mellem jul og nytår.
Pasning i sommerferieugerne skal frameldes senest 2 måneder før.

Pasning i forbindelse med Påske, Kr. Himmelfart, Pinse, Efterårsferie og Vinterferie skal tilmeldes senest 6 uger før. 

Børnehaven hænger feriesedler op, som man bedes udfylde snarest muligt, så der kan planlægges personale til ferieperioderne

Syg / fri

Er dit barn syg, vil vi gerne have besked fra morgenstunden. Fortæl også meget gerne, hvis det er muligt, hvor længe du forventer, at dit barn er væk.

Holder dit barn fri, vil vi gerne vide det nogle dage i forvejen. Men spontane fridage skal der selvfølgelig også være plads til, hvis muligheden pludselig melder sig. 

Bare giv besked inden kl. 9.

IMG_8384
skoven_5

Priser

En plads koster 1.963 kr. pr. måned. Der er søskenderabat, også selvom dit barn søskende går i kommunal institution/dagpleje.

Der betales for 11 måneder. Beløbet opkræves via Landsforeningen Danske Daginstitutioner (LDD).

Vi har ingen lukkedage, men vi opkræver ekstra betaling for pasning i tre uger om sommeren, 900 kr. pr. uge, og for pasning i dagene mellem jul og nytår, 180 kr. pr. dag. Der er ikke søskenderabat i de uger.

Taksten kan stige hvert år pr. 1. januar, hvis forholdene tilsiger det. Det bliver i så fald varslet senest 30. november året før. Ønsker bestyrelsen derudover at ændre taksten, skal det varsles med 1 måned.

Der er 2 måneders opsigelse til den 1. i en måned.

En tilbudt plads skal være skriftligt accepteret inden for 2 uger efter, at pladsen er tilbudt. Herefter kan vi se sig nødsaget til at anvise pladsen til et andet barn på ventelisten.

Skoleklar/start

Er du bekymret for dit barns overgang fra børnehave til skole og SFO? Det skal du ikke være.

Vi vurderer selvfølgelig sammen med dig, hvornår dit barn er klar til skolestart. Og det er vores erfaring og oplevelse, at vores børn er trygge og fortrolige med skolestart og glæder sig til at komme i gang.

Aarup Skolen og SFO’en på skolen besøger vi flere gange, og har vi nogle børn som skal på Frøbjerg-Orte Friskole, så sørger vi også for at komme på besøge der.

Børnene får hilst på de andre børn fra de andre børnehaver, vi oplever klasselokalerne, gymnastiksalen og skolegården, og børnene får svar på alt: Hvor er køleskabet til min madpakke, hvor er toiletterne, hvor skal min jakken hænge…

blågruppe_2019
IMG_3263

Forældresamarbejde

Fællesskab og samarbejde er en vigtig del af vores børnehave. 

Fordi vi er private, så er din deltagelse som forælder vigtig, for at Aarup Private Børnehave kan fortsætte som en veldreven daginstitution og være et godt tilbud for alle – også kommende børnehavebørn i Aarup.

Derfor ligger vi vægt på, at du bliver hørt og set og ved, hvad der foregår i børnehaven.

En gang om året inviteres du til forældremøde, og du kan løbende følge med i dit barns hverdag på vores lukkede facebookgruppe. En gang i kvartalet samler vi vigtig viden og information i et informationsbrev til alle forældre.

Har du lyst til at være med til at drive børnehaven, så er du meget velkommen til at stille op til bestyrelsen. Her er alle kompetencer velkommen.

Kostpolitik

Gode og sunde kostvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi en kostpolitik. Læs hele kostpolitikken her.

En fornuftig madpakke er ifølge vores kostpolitik:

  • Stor nok til, at barnet kan holde sig mæt og veltilpas hele dagen
  • Indeholder kun groft brød, rugbrød og grøntsager.
  • Indeholder ikke ”kærligheds-gaver”. Dvs. produkter, der indeholder rigtig meget sukker. Fx mælkesnitte, kiks, (drikke-)yoghurt, morgenmadsprodukter, kage og hvidt brød.

I forbindelse med fødselsdag er fødselsdagsbarnet velkommen til at dele ud. Og man vælger selv, hvad det skal være, fx boller eller et stykke kage.

Allergi/særlige behov
Vi tager selvfølgelig hensyn til de børn, der har et særligt behov i forbindelse med mad/måltider. Det kan være børn fra andre kulturer, eller børn, der ikke må få for meget mad, eller børn, der ikke kan tåle forskellige ting.

IMG_3102
IMG_8456

Tilsynsrapport

Aarup Private børnehave får kommunalt tilskud, og vi er derfor underlagt de samme tilsyn som kommunale institutioner. Der er tilsyn hvert andet år. Se også referatet fra tilsynet her

Læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan 

Vi arbejder hverdag ud fra vores pædagogiske læreplan. 

Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.

I vores materiale kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.

Blomst fra plakat_læreplanstemaer

Vedtægter

Se de gældende vedtægter her, download pdf herunder.