Koloni

Hver år i maj tager vi tre dage på koloni. Det er helt unikt for netop vores børnehave, som vi hvert år ser frem til og forbereder os til.

De store glæder sig sindssygt, og de små vender stolte hjem og er vokset flere centimeter med oplevelsen. Selv børn som overnatter ude for første gang væk fra mor og far, har en god oplevelse.

Kolonien giver os mulighed for at komme tættere på hinanden, og børnene har mulighed for at danne nye legerelationer og venskaber. Det gavner fællesskabet og styrker samarbejdet, når vi er tilbage igen i de vante rammer.

Tilbuddet om koloni er selvfølgelig frivilligt. Vurderer du, at det ikke er det rigtige for dit barn, så er det ok, at holde barnet hjemme og selv sørge for pasning i det tre dage, vi er afsted.

Skoven_3

Skov og natur

Vi tager tit en tur langs åen og ned i skoven, så vi kan opleve årstidernes skiften, og vi har ofte besøg af en naturvejleder fra Assens kommune.

Biograf/Bibliotek

Aarup er en dejlig, lille by, og vi benytter os af at ligge tæt på det hele. Derfor siger vi også mange tak, når biografforeningen i Industrien inviterer os til filmvisning. 

Vi går tit på besøg på biblioteket i grupper og læser nogle gode historier som ofte giver anledning til nogle gode samtaler på gåturen hjem igen. 

Bedsteforældredag

Hvert efterår har dit barn mulighed for at invitere bedsteforældre eller en anden nær relation på besøg i børnehaven.

Bedsteforældredag er en rigtig hyggelig dag, hvor vi sammen med bedsteforældre laver nogle forskellige aktiviteter.

Traditioner

Vi vægter årstidsbestemte og traditionsbundne aktiviteter højt, men vi tænker vi også hele tiden nyt og er friske på nye ideer.

Julen byder vi velkommen hvert år og begynder i god tid med forberedelser. Vi holder julefrokost for børnene, tager til julekrybbespil i kirken og inviterer forældre og søskende til juleafslutning med Lucia-optog af børnene i storgruppen.

Til fastelavn slår vi katten af tønden udklædte både børn og voksne, og påsken fejrer vi bl.a. med påskefrokost og klipper påskepynt.

Arbejdsdag

Fællesskab og samarbejde er en vigtig del af vores børnehave. Vi har fire årlige arbejdslørdage, to hvert forår og to hvert efterår.

Vi forventer, at der deltager mindst en forælder pr. barn på minimum to af de fire arbejdslørdage.

På arbejdsdagen ordner forældrene en masse praktisk. Der bliver banket op, revet ned, malet, gjort rent, gravet og repareret. Det er nogle effektive timer, og det er rart at vide, at alt arbejdet gavner børn og personale. Der er brug for alle kompetencer og kræfter på arbejdsdagene. Og uanset om du kan afse en time eller fem på dagen, så bliver det modtaget med kyshånd.

På arbejdsdagene lærer du de andre forældre at kende. Det betyder, at det bliver både hyggeligere og mere trygt at hente og bringe hver dag. Senere bliver det også nemmere fx at lave legeaftaler.

Arbejdsdagene bliver lagt i både i lige og ulige uger, så du forhåbentligt kan få det passet ind med eventuelle weekendvagter.

Børn og søskende må gerne komme med til arbejdsdag.